În atenția acționarilor SA „Metalferos”

  • Reading time:3 mins read

AVIZ Privind convocarea adunării generale ordinare anuale a acționarilor SA „Metalferos” Vă aducem la cunoștință că, în conformitate cu prevederile art.48-53 al legii nr.1134/1997 privind societățile pe acțiuni, în temeiul deciziei Consiliului societății din  30 aprilie 2024, documentată prin procesul-verbal nr.9 din 30.04.2024 a fost aprobată decizia de ținere a Adunării generale ordinare anuale a acționarilor, pe data de 07 iunie 2024, orele 14:00, cu prezenta acționarilor, pe adresa:…

SA “Metalferos” anunță organizarea licitației „cu strigare”!

  • Reading time:3 mins read

SA “Metalferos” anunță organizarea licitației „cu strigare” privind darea în locațiune a activelor neutilizate în procesul tehnologic, după cum urmează : Lotul I - edificiu cu nr. cadastral 0100518313, cu suprafața de 548,7 m.p., dintre care: suprafața administrativă (oficiu) - 337,4 m.p., suprafața auxiliară - 211,3 m. p., garaj (șase boxe) cu nr. cadastral 010051831305 cu suprafața – 110,9 m.p., teren amenajat cu suprafața de 482 m.p., amplasate pe…

Comunicat informativ privind rezultatele adunării generale ordinare anuale a acționarilor SA „Metalferos”

  • Reading time:3 mins read

Vă aducem la cunoștință că, pe data de 22 iunie 2023, a avut loc Adunarea generala ordinara  a acționarilor. La adunare au participat 25 de acționari și reprezentanți ai acestora, care dețin 291 552 acțiuni, ce constituie 81,21 % din numărul total de acțiuni. Adunarea generală ordinară anuală a acționarilor: A aprobat darea de seamă a Consiliului societății pe parcursul anului 2022. A aprobat darea de seamă a Organului…

În atenția acționarilor SA „Metalferos”

  • Reading time:3 mins read

Vă aducem la cunoștință că, în conformitate cu prevederile art.48-53 al legii nr.1134/1997 privind societățile pe acțiuni, în temeiul deciziei Consiliului societății din 16.05.2023, documentată prin Procesul verbal nr.8 din 16.05.2023, se convoacă  adunarea generală ordinară anuală a acționarilor, pentru data de 22 iunie 2023, ora 14:00, cu prezența acționarilor, la sediul societății SA „Metalferos”, pe adresa: m. Chișinău, Zona Industrială Vatra, str. Feroviarilor 1/3. Ordinea de zi: Cu…

Bilanțuri contabile, rapoarte, informații acționari S.A. ”Metalferos”

  • Reading time:9 mins read

Bilanțuri contabile S.A. "Metalferos" Bilanț contabil S.A. ”Metalferos” - anul 2023 Bilanț contabil S.A. ”Metalferos” - perioada 01.01.2023 - 30.06.2023 Bilanț contabil S.A. ”Metalferos” - anul 2022 Bilanț contabil S.A. ”Metalferos” - perioada 01.01.2022 - 30.06.2022 Bilanț contabil S.A. ”Metalferos” - anul 2021 Bilanț contabil S.A. ”Metalferos” - perioada 01.01.2021 - 30.06.2021 Bilanț contabil S.A. ”Metalferos” - anul 2020 Bilanț contabil S.A. ”Metalferos” - perioada 01.01.2020 - 30.06.2020 Bilanț…

Sfârșit

Nu mai sunt noutăți