SA “Metalferos” anunță organizarea licitației „cu strigare”!

SA “Metalferos” anunță organizarea licitației „cu strigare” privind darea în locațiune a activelor neutilizate în procesul tehnologic, după cum urmează :

  • Lotul I – edificiu cu nr. cadastral 0100518313, cu suprafața de 548,7 m.p., dintre care: suprafața administrativă (oficiu) – 337,4 m.p., suprafața auxiliară – 211,3 m. p., garaj (șase boxe) cu nr. cadastral 010051831305 cu suprafața – 110,9 m.p., teren amenajat cu suprafața de 482 m.p., amplasate pe adresa m. Chișinău, sec. Buiucani, str. Ghenadie Iablocikin 5/1, ca complex unic, la prețul de expunere de 1 405 136,00 lei pe an, inclusiv TVA.
  • Lotul II – spațiile din imobilul cu nr. cadastral 01005180212.01, cu suprafața de 64,8 m.p., dintre care: oficiu – 25,2 m.p., suprafața auxiliară – 39,6 m. p., amplasat pe adresa m. Chișinău, sec. Buiucani, str. Ghenadie Iablocikin 5/1, la prețul de expunere de 116 407,47 lei pe an, inclusiv TVA.

Suma acontului – 10% din plata stabilită pentru dreptul de locațiune.

Taxa de participare – pentru persoanele fizice – 600 lei, pentru persoanele juridice -1500 lei.

La licitaţie pot participa:

1) persoane fizice şi juridice din Republica Moldova;

2) persoane fizice şi juridice străine integral private, apatrizii, în condiţiile legii;

3) asociaţii ale persoanelor specificate la pct. 1) şi 2).

Cererile de participare se depun până la data de 28 februarie 2024, ora 15:00, la sediul SA „Metalferos”, mun. Chișinău, zona industrială Vatra, str. Feroviarilor, 1/3etajul 2, anticamera, de luni până vineri, între orele 09:00 și 16:00.

Acte obligatorii:

  1. Cererea de participare (se completează la momentul depunerii conform modelului stabilit).
  2. Acte de identitate ale participantului, după cum urmează:
  1. Persoane juridice: copia certificatului de înregistrare autentificat și extrasul din Registrul de stat, în original, cu termenul de valabilitate de cel mult 1 lină,
  2. Persoane fizice: copia buletinului de identitate,
  1. Documentul de plată care confirmă transferul acontului și a taxei de participare la licitație;
  2. După caz, procura autentificată în modul stabilit de lege pentru participare la licitație.

Suma acontului și a taxei de participare urmează să fie transferată conform următoarelor date bancare: SA „Metalferos”, c/f 1002600025822, IBAN:MD56EX0000002251806409MD, BC «Eximbank» SA, Sucursala nr. 20, Chișinău.

Desfășurarea licitației va avea loc pe data de 29 februarie 2024, ora 10:00, pe adresa: mun. Chișinău, Zona industrială Vatra, str. Feroviarilor, 1/3, etajul1.

Informații suplimentare puteți obține la tel. 0 793 99 171.