Comunicat informativ privind rezultatele adunării generale ordinare anuale a acționarilor SA „Metalferos”

Comunicat informativ privind rezultatele adunării generale ordinare anuale a acționarilor SA „Metalferos”

Vă aducem la cunoștință că, pe data de 22 iunie 2023, a avut loc Adunarea generala ordinara  a acționarilor.

La adunare au participat 25 de acționari și reprezentanți ai acestora, care dețin 291 552 acțiuni, ce constituie 81,21 % din numărul total de acțiuni.

Adunarea generală ordinară anuală a acționarilor:

 • A aprobat darea de seamă a Consiliului societății pe parcursul anului 2022.
 • A aprobat darea de seamă a Organului executiv pentru anul 2022.
 • A aprobat Raportul anual de activitate a Comisiei de cenzori pentru anul 2022.
 • A aprobat Raportul anual de activitate a Comitetului de audit pentru anul 2022.
 • A aprobat Raportul financiar al SA „Metalferos” pentru anul 2022 și concluzia auditului asupra acestuia.
 • A încetat înainte de termen împuternicirile membrilor Comisiei de cenzori și ai Comitetului de audit.
 • A aprobat noua componență a Consiliului societății: Oleg FILIMON, Sergiu DIACONU, Felicia CRISTAL, Dina ROȘCA, Veronica ARPINTIN.
 • A aprobat  noua componență a Comisiei de cenzori: Tatiana GORCEAC, Diana CAZACU, Ana NICOV.
 • A aprobat noua componență a Comitetului de audit: Sergiu OLIȘEVSCHI, Livia JANDÎC, Viorica BEȘLIU.
 • A stabilit cuantumului remunerării muncii membrilor Consiliului societății, ai Comisiei de cenzori, ai Comitetului de audit și a reprezentantului statului.
 • A luat act de pierderea obținută în anul 2022.
 • A aprobat normativele repartizării profitului net pentru anul 2023:

50% – plata dividendelor;

34% – investirea în vederea dezvoltării întreprinderii (producției);

14% – formarea capitalului de rezervă;

1% – plata recompenselor către membrii organelor de conducere, de control și reprezentantul statului;

1% – alte scopuri (acțiuni de filantropie (binefacere), sponsorizări, ajutor material, fondul de consum).

 • A aprobat direcțiile prioritare de dezvoltare a societății pe acțiuni pentru anii 2023-2025.
 • A confirmat entitatea de audit pentru efectuarea auditului obligatoriu și a stabilit cuantumului retribuției serviciilor acesteia pentru anul 2023.
 • A aprobat Regulamentului Comisiei de cenzori.
 • A aprobat Regulamentului Comitetului de audit.
 • A aprobat modificările și completările în statutul societății.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *