ARTICOLE, ANUNȚURI

  • Toate
  • Anunțuri
  • Documente
  • Licitații
  • Noutăți
Licitatie repetata „cu strigare” pentru edificiu

18/05/2024

SA “Metalferos” anunță organizarea repetată a licitației „cu strigare” privind darea în locațiune a activelor neutilizate în procesul tehnologic, după cum urmează : Lotul I – edificiu cu nr. cadastral 0100518313, cu suprafața de 548,7 m.p., dintre care: suprafața administrativă (oficiu) – 337,4 m.p., suprafața…

Licitatie repetata „cu strigare” pentru automobil

18/05/2024

SA “Metalferos” anunță pentru data de 11.06.2024, ora 11:00, adresa mun. Chișinău, zona industrială Vatra, str. Feroviarilor, 1/3, etajul 1, organizarea repetată a licitației „cu strigare” pentru comercializarea activului neutilizat în procesul tehnologic – automobil Mitsubishi Outlander, a/p 2007, nr. de înmatriculare NHY 106, la…

07/05/2024

SA „Metalferos” anunță achiziționarea unei Prese de balotat deșeuri de ambalaj (conform Caietului de sarcini). Persoanele interesate pot expedia ofertele de preț pînă pe data de 17.05.2024, inclusiv, pe adresa: info@metalferos.md. Relații la tel: 068 430 003  Caietul de sarcini

03/05/2024

AVIZ Privind convocarea adunării generale ordinare anuale a acționarilor SA „Metalferos” Vă aducem la cunoștință că, în conformitate cu prevederile art.48-53 al legii nr.1134/1997 privind societățile pe acțiuni, în temeiul deciziei Consiliului societății din  30 aprilie 2024, documentată prin procesul-verbal nr.9 din 30.04.2024 a fost…

12/04/2024

S.A. ,,Metalferos” invită societățile de audit pentru а participa la concursul privind achiziționarea serviciilor de audit. Tipul serviciilor: servicii de audit (SIRF) pentru anul 2024. Termenul limita de prezentare а ofertelor este 14 mai 2024 ora 16:00, la sediul S.A. ,,Metalferos”, mun. Chișinău, Zona Industriala…

11/03/2024

SA “Metalferos” anunță pentru data de 25.04.2024, ora 11:00, adresa mun. Chișinău, zona industrială Vatra, str. Feroviarilor, 1/3, etajul 1, organizarea repetată a licitației „cu strigare” pentru comercializarea activului neutilizat în procesul tehnologic – automobil Mitsubishi Outlander, a/p 2007, nr. de înmatriculare NHY 106, la…

11/03/2024

SA “Metalferos” anunță organizarea repetată a licitației „cu strigare” privind darea în locațiune a activelor neutilizate în procesul tehnologic, după cum urmează : Lotul I – edificiu cu nr. cadastral 0100518313, cu suprafața de 548,7 m.p., dintre care: suprafața administrativă (oficiu) – 337,4 m.p., suprafața…

Mai multe

Nu mai sunt noutăți