Întreprindere de colectare, prelucrare, comercializare și export a deșeurilor de metale feroase și neferoase
În atenția acționarilor SA „Metalferos”Vă aducem la cunoștință că se convoacă adunarea generală ordinară anuală a acționarilor, pentru data de 22 iunie 2023, ora 14:00
Mai mult...
SA „Metalferos” anunță achiziționarea unei semi-remorci de tip „transport metal”, categoria DA 99
Mai mult...
S.A. ,,Metalferos” invită societățile de audit pentru а participa la concursul privind achiziționarea serviciilor de audit.
Mai mult...
SA „Metalferos” invită operatorii economici interesați, să participe la procedura de achiziție a serviciilor de asigurare obligatorie pentru autovehicul.
Mai mult...
SA „Metalferos” invită agenții economici interesați să participe la licitația privind realizarea proiectului: ”Achiziția sistemului fotovoltaic,  serviciilor de instalare și conectare la rețea (darea în exploatare) a sistemului fotovoltaic cu putere instalată de 336 000 W pe acoperișul unui imobil existent”.
Anuntul si lista de lucrari
SA „Metalferos” anunță achiziționarea a trei mijloace de transport noi: două autoturisme și un crossover . Persoanele juridice interesate pot expedia ofertele pe adresa: info@metalferos.md pînă pe data de 05.10.2022, inclusiv. Relații la tel: 022 509 –159, 0 793 99 171
La data de 09.09.2022 a avut loc, cu prezența acționarilor, Adunarea Generală extraordinară a acționarilor S.A. «Metalferos» pe adresa: mun. Chișinău, Zona Industrială Vatra, str. Feroviarilor 1/3
Mai mult
SA „Metalferos” anunță achiziționarea serviciilor de reparație a acoperișului: suprafața - 1900 m/p., material– tabla cutată (grosimea – 0.45 mm, înălțimea - 35 mm). Persoanele juridice interesate pot expedia ofertele pe adresa: info@metalferos.md pînă pe data de 06.09.2022, inclusiv. Ofertele vor fi evaluate conform criteriului preț/calitate/termen realizare a lucrărilor. Relații la tel: 022 509–159, 0 793 99 171
SA „Metalferos” anunță cumpărarea unei semi-remorci de tip „transport metal”
Detalii
Prin prezenta, ,,Metalferos” SA, va informeaza ca la sedinta Consiliului societatii din 03.08.2022, documentata prin procesul-verbal nr.3 din 03.08.2022 a fost aprobata decizia de tinere a Adunarii generale extraordinare a actionarilor, pe data de 09 septembrie 2022, orele 14.00, pe adresa: mun. Chisinau, Zona Industriala Vatra, str. Feroviarilor 1/3, cu urmatoarea ordine de zi….
Detalii

S.A. ”Metalferos” - 70 de ani de experiență consolidată!

S.A. ”Metalferos” deține două secții de prelucrare a deșeurilor de metale feroase și neferoase și o secție de confecționare a hainelor de lucru.

secții

Secția de prelucrare a resturilor și deșeurilor de metale feroase S.A. “Metalferos” Secția de metale feroase S.A. ”Metalferos” se ocupă de…

Secția de prelucrare a resturilor și deșeurilor de metale neferoase S.A. “Metalferos” Secția se ocupă de colectarea,  prelucrarea și livrarea metalelor neferoase.…

Secția confecționare S.A. “Metalferos” Secția confecționare S.A. “Metalferos” a fost înființată în cadrul întreprinderii în anul 2006, în cadrul unui…