Întreprindere de colectare, prelucrare, comercializare și export a deșeurilor de metale feroase și neferoase
La data de 09.09.2022 a avut loc, cu prezența acționarilor, Adunarea Generală extraordinară a acționarilor S.A. «Metalferos» pe adresa: mun. Chișinău, Zona Industrială Vatra, str. Feroviarilor 1/3
Mai mult
SA „Metalferos” anunță achiziționarea serviciilor de reparație a acoperișului: suprafața - 1900 m/p., material– tabla cutată (grosimea – 0.45 mm, înălțimea - 35 mm). Persoanele juridice interesate pot expedia ofertele pe adresa: info@metalferos.md pînă pe data de 06.09.2022, inclusiv. Ofertele vor fi evaluate conform criteriului preț/calitate/termen realizare a lucrărilor. Relații la tel: 022 509–159, 0 793 99 171
SA „Metalferos” anunță cumpărarea unei semi-remorci de tip „transport metal”
Detalii
Prin prezenta, ,,Metalferos” SA, va informeaza ca la sedinta Consiliului societatii din 03.08.2022, documentata prin procesul-verbal nr.3 din 03.08.2022 a fost aprobata decizia de tinere a Adunarii generale extraordinare a actionarilor, pe data de 09 septembrie 2022, orele 14.00, pe adresa: mun. Chisinau, Zona Industriala Vatra, str. Feroviarilor 1/3, cu urmatoarea ordine de zi….
Detalii
SA „Metalferos” anunță anularea procedurii de achiziție a serviciilor Proiectarea și implementarea Sistemului de Management Integrat în baza standardelor internaționale de certificare - calitate (ISO 9001:2015), de mediu (ISO 14001:2015), sănătate și securitatea în muncă (ISO 45001:2018), și sisteme de management anti-mită (ISO 37001:2016), cu domeniul: „Achiziționarea, prelucrarea și livrarea metalelor feroase și neferoase.”, pe motivul depășirii propunerii financiare (ofertei) depuse a valorii fondurilor alocate pentru îndeplinirea contractului de achiziție respectiv.
SA “Metalferos” anunță darea în locațiune a activului neutilizat în procesul tehnologic - edificiu cu nr. cadastral 0100518313, suprafața de 499,7 m.p., dintre care oficiu -321,8 m.p., suprafața auxiliară - I77,9 m.p., garaj (6 boxe), nr. cadastral 010051831305, suprafața - 146,8m/p, amplasate pe adresa m. Chișinău, sec. Buiucani, str. Ghenadie Iablocikin 5/1. Informații la tel. (022)509-159.

S.A. ”Metalferos” - 70 de ani de experiență consolidată!

S.A. ”Metalferos” deține două secții de prelucrare a deșeurilor de metale feroase și neferoase și o secție de confecționare a hainelor de lucru.

secții

Secția de prelucrare a resturilor și deșeurilor de metale feroase S.A. “Metalferos” Secția de metale feroase S.A. ”Metalferos” se ocupă de…

Secția de prelucrare a resturilor și deșeurilor de metale neferoase S.A. “Metalferos” Secția se ocupă de colectarea,  prelucrarea și livrarea metalelor neferoase.…

Secția confecționare S.A. “Metalferos” Secția confecționare S.A. “Metalferos” a fost înființată în cadrul întreprinderii în anul 2006, în cadrul unui…