DESPRE

Despre S.A. ”Metalferos”

S.A. “Metalferos” este o întreprindere de colectare, păstrare, prelucrare, sortare, comercializare şi export a resturilor şi deșeurilor de metale feroase și neferoase, de baterii și acumulatoare uzate, inclusiv în stare prelucrată.

S.A.”Metalferos” și-a asumat o responsabilitate ecologică, prin oferirea unui plan de dezvoltare sustenabil al companiei.

Pe parcursul anilor S.A. ”Metalferos” a atins o performanţă înaltă în ceea ce priveşte prelucrarea, sortarea şi asigurarea consumatorilor cu materie primă de calitate. Astfel, activitatea întreprinderii constă nu numai în achiziţionarea şi comercializarea deșeurilor de metale. Noi ne ocupăm și de sortarea și transformarea lor dintr-o categorie în alta, creând plus valoare produsului final.

Activitatea de prelucrare a deșeurilor feroase și neferoase se desfășoară pe circa 4 ha de teren industrial, aflat in zona Industrială Vatra, str. Feroviarilor 1/3 – 4, mun. Chișinău. În vederea unei strategii de dezvoltare durabilă și sustenabilă, S.A. „Metalferos” și-a propus implementarea unui sistem de management de mediu, cu scopul de a controla impactul produs de activitatea întreprinderii asupra mediului înconjurător. Astfel, toate terenurile întreprinderii au fost amenajate conform cerințelor ecologice: terenurile se află într-o zonă industrială, departe de terenurile agricole, toate suprafețele de depozitare și prelucrare sunt acoperite cu beton și utilate cu colectare de scurgere a apelor reziduale.

S.A. “Metalferos” are trei secții:

  • Secția de prelucrare a resturilor și deșeurilor de metale feroase.
  • Secția de prelucrare a resturilor și deșeurilor de metale neferoase.
  • Secția de confecții specializată în confecționarea îmbrăcămintei de lucru.

S.A. ”Metalferos” deține șase reprezentanțe/filiale – puncte active de colectare a deșeurilor de metale feroase și neferoase, precum și a bateriilor și acumulatorilor uzați, inclusiv în stare prelucrată, în următoarele orașe din R.Moldova: Chișinău (Vatra), Bălți, Cupcini, Căușeni, Rezina și Comrat.

Întreprinderea are în dotare o infrastructură consolidată cu utilaje și tehnologii modernizate, ce permit manipularea operativă a materiei prime și balotarea fierului uzat conform cerințelor uzinelor metalurgice: autocamioane speciale, macarale, cântare pentru camioane, foarfece pentru metale feroase și neferoase, prese staționare și mobile, autoîncărcătoare, macarale electromagnetice, excavatoare FUX, stații de oxigen etc. Prelucrarea și balotarea fierului uzat oferă comoditate în timpul manipulării și transportării, reducând astfel timpul oferit pentru procedurile logistice. In același context, oferă un avantaj indiscutabil în negocierile cu clienții nemijlociți – uzinele metalurgice, având un impact decisiv și asupra prețului negociat.

S.A.”Metalferos” este societate de tip deschis, tipul de proprietate fiind mixt. Capitalul Social constituie 3 590 420 lei, împarțit în 359 041 acțiuni ordinare nominative, cu valoare nominală de 10 lei fiecare.

Numărul acționarilor  este de 332, dintre care 2 persoane juridice și 330 persoane fizice:

  • Persoane juridice: Agenția Proprietății Publice – 281 065 acţiuni – 78,282% și „Fiduciar Invest” S.A. – 303 acţiuni – 0,084 %.
  • Persoane fizice: 77 674 acţiuni – 21,634 %.

În cadrul întreprinderii activează circa 200 de angajați, 40 dintre care sunt specialiști în sortarea metalelor nefroase.

© Copyright 2020 – www.metalferos.md – All right reserved

Foto: Dumitru Afanasiev