În atenția acționarilor SA „Metalferos”

 • Post category:Anunțuri
 • Reading time:3 mins read

Vă aducem la cunoștință că, în conformitate cu prevederile art.48-53 al legii nr.1134/1997 privind societățile pe acțiuni, în temeiul deciziei Consiliului societății din 16.05.2023, documentată prin Procesul verbal nr.8 din 16.05.2023, se convoacă  adunarea generală ordinară anuală a acționarilor, pentru data de 22 iunie 2023, ora 14:00, cu prezența acționarilor, la sediul societății SA „Metalferos”, pe adresa: m. Chișinău, Zona Industrială Vatra, str. Feroviarilor 1/3.

Ordinea de zi:

 1. Cu privire la aprobarea dării de seamă a Consiliului societății pe parcursul anului 2022.
 2. Cu privire la aprobarea dării de seamă a Organului executiv pentru anul 2022.
 3. Cu privire la aprobarea Raportului anual de activitate a Comisiei de cenzori pentru anul 2022.
 4. Cu privire la aprobarea Raportului anual de activitate a Comitetului de audit pentru anul 2022.
 5. Cu privire la examinarea Raportului financiar al SA „Metalferos” pentru anul 2022 și concluzia auditului asupra acestuia.
 6. Încetarea înainte de termen a împuternicirilor membrilor Comisiei de cenzori și ai Comitetului de audit.
 7. Alegerea membrilor Consiliului societății
 8. Alegerea membrilor Comisiei de cenzori.
 9. Alegerea membrilor Comitetului de audit.
 10. Stabilirea cuantumului remunerării muncii membrilor Consiliului societății, ai Comisiei de cenzori, ai Comitetului de audit și a reprezentantului statului.
 11. Repartizarea profitului net obținut în anul 2022.
 12. Aprobarea normativelor repartizării profitului net pentru anul 2023.
 13. Aprobarea direcțiilor prioritare de dezvoltare a societății pe acțiuni pentru anii 2023-2025.
 14. Cu privire la confirmarea entității de audit pentru efectuarea auditului obligatoriu și stabilirea cuantumului retribuției serviciilor acesteia pentru anul 2023.
 15. Cu privire la aprobarea Regulamentului Comisiei de cenzori
 16. Cu privire la aprobarea Regulamentului Comitetului de audit
 17. Cu privire la aprobarea modificărilor și completărilor în statutul societății.

 

Participanții la adunarea generala ordinara anuală a acționarilor se vor înregistra la comisia de înregistrare cu începere de la ora 12:00 până la ora 13:45.

Pentru participarea la adunare urmează să prezentați actele de identitate. În caz că nu puteți participa personal la adunare, aveți posibilitatea să delegați dreptul de participare și de vot unei persoane în baza  procurii  autentificate  conform legislației

Cu materialele referitoare la ordinea de zi a adunării generale ordinare anuale puteți lua cunoștință începând cu data de 12.06.2023, între orele 15-00 orele 16-30, la sediul societății pe adresa: mun. Chișinău, str. Zona Industrială  Vatra, str. Feroviarilor 1/3.