În atenția acționarilor SA „Metalferos”

  • Reading time:3 mins read

AVIZ Privind convocarea adunării generale ordinare anuale a acționarilor SA „Metalferos” Vă aducem la cunoștință că, în conformitate cu prevederile art.48-53 al legii nr.1134/1997 privind societățile pe acțiuni, în temeiul deciziei Consiliului societății din  30 aprilie 2024, documentată prin procesul-verbal nr.9 din 30.04.2024 a fost aprobată decizia de ținere a Adunării generale ordinare anuale a acționarilor, pe data de 07 iunie 2024, orele 14:00, cu prezenta acționarilor, pe adresa:…

Comunicat informativ privind rezultatele adunării generale ordinare anuale a acționarilor SA „Metalferos”

  • Reading time:3 mins read

Vă aducem la cunoștință că, pe data de 22 iunie 2023, a avut loc Adunarea generala ordinara  a acționarilor. La adunare au participat 25 de acționari și reprezentanți ai acestora, care dețin 291 552 acțiuni, ce constituie 81,21 % din numărul total de acțiuni. Adunarea generală ordinară anuală a acționarilor: A aprobat darea de seamă a Consiliului societății pe parcursul anului 2022. A aprobat darea de seamă a Organului…

În atenția acționarilor SA „Metalferos”

  • Reading time:3 mins read

Vă aducem la cunoștință că, în conformitate cu prevederile art.48-53 al legii nr.1134/1997 privind societățile pe acțiuni, în temeiul deciziei Consiliului societății din 16.05.2023, documentată prin Procesul verbal nr.8 din 16.05.2023, se convoacă  adunarea generală ordinară anuală a acționarilor, pentru data de 22 iunie 2023, ora 14:00, cu prezența acționarilor, la sediul societății SA „Metalferos”, pe adresa: m. Chișinău, Zona Industrială Vatra, str. Feroviarilor 1/3. Ordinea de zi: Cu…

Sfârșit

Nu mai sunt noutăți