Raport adunare generala extraordinara a acționarilor S.A. ”Metaferos” – anul 2022

  • Post category:Anunțuri
  • Reading time:1 mins read
          La data  de  09.09.2022 a avut loc, cu prezența acționarilor, Adunarea Generală extraordinară a acționarilor  S.A. «Metalferos»  pe adresa: mun. Chișinău, Zona  Industrială Vatra, str. Feroviarilor 1/3, la care au participat 13 acționari și reprezentanți ai acestora,  ce dețin 285 400 acțiuni , ce constituie 79,49,%  din numărul total de acțiuni.
          În urma examinării chestiunilor înscrise în ordinea de zi, Adunarea Generală extraordinară a acționarilor a hotărât:
  1. Încetarea înainte de termen a împuternicirilor membrilor Consiliului Societății și ai Comisiei de Cenzori.
  2. Alegerea membrilor Consiliului Societății și ai Comisiei de Cenzori. Stabilirea cuantumului retribuției lunare a muncii membrilor Consiliului Societății, Comisiei de Cenzori și a Reprezentantului statului.
  3. Dizolvarea (lichidarea benevolă) și radierea filialei ”IUGVTORMET”, cu sediul în UTA Găgăuzia, or. Ceadîr-Lunga, din componența societății „Metalferos” SA.
  4. Aprobarea Statutului Societății.