Licitatie „cu strigare”

SA “Metalferos” anunță organizarea licitației „cu strigare” în data de 26.01.2024, ora 11:00, adresa mun. Chișinău, zona industrială Vatra, str. Feroviarilor, 1/3, etajul 1, privind comercializarea activelor neutilizate în procesul tehnologic, anume:

 

(1) automobil VAZ 2107, a/p 2003, nr. de înmatriculare CIE 784, la prețul inițial de 8 500 MDL,

(2) automobil LADA 21214 NIVA, a/p 2007, nr. de înmatriculare CMU 704, la prețul inițial de 17 500 MDL,

(3) automobil Mitsubishi Outlander, a/p 2007, nr. de înmatriculare NHY 106, la prețul inițial de 73 800 MDL.

 

Suma acontului constituie 10% din preţul inițial de vânzare a bunului pentru fiecare mijloc de transport expus la licitație.

Taxa de participare: pentru persoanele fizice – 600 lei și pentru persoanele juridice -1200 lei.

La licitaţie pot participa:

1) persoane fizice şi juridice din Republica Moldova;

2) persoane fizice şi juridice străine integral private, apatrizii, în condiţiile legii;

3) asociaţii ale persoanelor specificate la pct. 1) şi 2).

Cererile de participare se depun pînă la data de 25.01.2024, ora 15:00, la sediul SA „Metalferos”, mun. Chișinău, zona industrială Vatra, str. Feroviarilor, 1/3, etajul 2, anticamera, de luni pînă vineri, între orele 09:00 și 16:00.

Acte obligatorii:

  1. Cererea de participare (se completează la momentul depunerii conform modelului stabilit).
  2. Acte de identitate ale participantului, după cum urmează:
  3. Persoane juridice: copia certificatului de înregistrare autentificată și extrasul din Registrul de stat, în original, cu termenul de valabilitate de cel mult 1 lună,
  4. Persoane fizice: copia buletinului de identitate,
  5. Documentul de plată care confirmă transferul acontului și a taxei de participare la licitație;
  6. După caz, procura autentificată în modul stabilit de lege pentru participare la licitație.

Suma acontului și a taxei de participare urmează să fie transferată conform următoarelor date bancare: SA „Metalferos”, c/f 1002600025822, IBAN: MD56EX0000002251806409MD, BC «Eximbank» SA, Sucursala nr. 20, Chișinău.

Informații suplimentare puteți obține la tel. 079399171.