You are currently viewing Licitatie „cu strigare” pentru automobil

Licitatie „cu strigare” pentru automobil

SA “Metalferos” anunță organizarea licitației „cu strigare” în data de 27.06.2024, ora 11:00, adresa mun. Chișinău, zona industrială Vatra, str. Feroviarilor, 1/3, etajul 1, privind comercializarea activului neutilizat în procesul tehnologic automobil VW Golf, nr. de înmatriculare CVI 712, anul producerii 2007, defect, la prețul inițial de 31 000 MDL. Suma acontului constituie 10% din preţul inițial de vânzare a bunului expus la licitație. Taxa de participare: pentru persoanele fizice – 600 lei și pentru persoanele juridice -1200 lei. La licitaţie pot participa: 1) persoane fizice şi juridice din Republica Moldova; 2) persoane fizice şi juridice străine integral private, apatrizii, în condiţiile legii; 3) asociaţii ale persoanelor specificate la pct. 1) şi 2). Cererile de participare se depun pînă la data de 26.06.2024, ora 16:00, la sediul SA „Metalferos”, mun. Chișinău, zona industrială Vatra, str. Feroviarilor, 1/3, etajul 2, anticamera, de luni pînă vineri, între orele 09:00 și 16:00. Acte obligatorii:
  1. Cererea de participare (se completează la momentul depunerii conform modelului stabilit).
  2. Acte de identitate ale participantului, după cum urmează:
  3. Persoane juridice: copia certificatului de înregistrare autentificată și extrasul din Registrul de stat, în original, cu termenul de valabilitate de cel mult 1 lună,
  4. Persoane fizice: copia buletinului de identitate,
  5. Documentul de plată care confirmă transferul acontului și a taxei de participare la licitație;
  6. După caz, procura autentificată în modul stabilit de lege pentru participare la licitație.
Suma acontului și a taxei de participare urmează să fie transferată conform următoarelor date bancare: SA „Metalferos”, c/f 1002600025822, IBAN: MD56EX0000002251806409MD, BC «Eximbank» SA, Sucursala nr. 20, Chișinău. Informații suplimentare puteți obține la tel. 079399171.

Adaugă aici textul pentru subtitlu