Invitație la concursul privind achiziționarea serviciilor de audit

S.A. ,,Metalferos” invită societățile de audit pentru а participa la concursul privind achiziționarea serviciilor de audit.

Tipul serviciilor: servicii de audit (SIRF) pentru anul 2023.

Termenul limita de prezentare а ofertelor este 05 mai 2023 ora 16:00, la sediul S.A. ,,Metalferos”, mun. Chișinău, Zona Industriala Vatra, str. Feroviarilor 1/3.

Oferta va fi prezentată în plic sigilat.

Pentru informații suplimentare: Șandrean Natalia, tel. 022-509-172, 022-509-159

Caiet de sarcini

e-mail: info@metalferos.md