Vînzarea activului neutilizat

  • Post category:Anunțuri
  • Reading time:2 mins read

Comunicat informativ privind vînzarea activului neutilizat – automobil Mercedes V250 D

SA “Metalferos” anunță pentru data de 19.09.2022, ora 10:00, adresa mun. Chișinău, zona industrială Vatra, str. Feroviarilor, 1/3, etajul 1, organizarea licitației „cu reducere” pentru comercializarea activului neutilizat în procesul tehnologic – automobil Mercedes V250 D, nr. de înmatriculare MOU 913, anul producerii 2015, parcurs 175 000 km, la prețul inițial de 810 000 MDL.

Suma acontului – 10% din prețul inițial.

Taxa de participare: pentru persoanele fizice – 600 lei și pentru persoanele juridice -1200 lei.

La licitaţie pot participa:

1) persoane fizice şi juridice din Republica Moldova;

2) persoane fizice şi juridice străine integral private, apatrizii, în condiţiile legii;

3) asociaţii ale persoanelor specificate la pct. 1) şi 2).

Cererile de participare se depun pînă la data de 16.09.2022, ora 16:00, la sediul SA „Metalferos”, mun. Chișinău, zona industrială Vatra, str. Feroviarilor, 1/3, etajul 2, anticamera, de luni pînă vineri, între orele 09:00 și 16:00.

Acte obligatorii:

  1. Cererea de participare (se completează la momentul depunerii conform modelului stabilit).
  2. Acte de identitate ale participantului, după cum urmează:

a) Persoane juridice: copia certificatului de înregistrare autentificat și extrasul din Registrul de stat, în original, cu termenul de valabilitate de cel mult 1 (una) lună,

          b) Persoane fizice: copia buletinului de identitate,

3. Documentul de plată care confirmă transferul acontului și a taxei de participare la licitație;

4. După caz, procura autentificată în modul stabilit de lege pentru participare la licitație.

Suma acontului și a taxei de participare urmează să fie transferată conform următoarelor date bancare: SA „Metalferos”, c/f 1002600025822, IBAN:MD56EX0000002251806409MD, BC «Eximbank» SA, Sucursala nr. 20, Chișinău.

Informații suplimentare puteți obține la tel. 793 99 171, 682 33 266.