În atenția acționarilor SA „Metalferos”

  • Reading time:3 mins read

AVIZ Privind convocarea adunării generale ordinare anuale a acționarilor SA „Metalferos” Vă aducem la cunoștință că, în conformitate cu prevederile art.48-53 al legii nr.1134/1997 privind societățile pe acțiuni, în temeiul deciziei Consiliului societății din  30 aprilie 2024, documentată prin procesul-verbal nr.9 din 30.04.2024 a fost aprobată decizia de ținere a Adunării generale ordinare anuale a acționarilor, pe data de 07 iunie 2024, orele 14:00, cu prezenta acționarilor, pe adresa:…

Sfârșit

Nu mai sunt noutăți