2019-05-28

Stimați acționari

Stimați  acționari   S.A. «Metalferos»  !

 

       Consiliului   Societății   pe  acțiuni  S.A. «Metalferos»  vă  comunică,

 

că   plata   dividendelor  pentru   anul  2018    va   avea   loc  începînd

 

 cu  data   de  25.06.2019.

 

 Valoarea  brută a dividendelor pe  1 acțiune  este  64  lei  865 bani .

 

    Baza :

  Proces  Verbal a  Соnsiliului  S.A. «Metalferos» № 1 din  21.05.2019  .