2020-05-20

Акционерное собрание 2020

Stimaţi  Acţionari a  S.A. „Metalferos”,  Vă  comunicăm  că Consiliul Societăţii în baza procesului-verbal nr. 10 din 08.05.2020, a primit decizia despre  convocarea Adunării  Generale  ordinare anuale cu prezenţa  acţionarilor, care va avea loc la 18 iunie a. 2020  la ora 14:00 pe  adresa: mun. Chişinău, Zona Industrială  Vatra, str. Feroviarilor 1/3.

 Înregistrarea acționarilor va avea loc, cu începere de la ora 12:00 până la ora 13:45.

          Pentru a participa  la adunare de avut cu sine documentele  de identificare. În caz că nu puteţi participa personal la adunare, aveţi posibilitatea să  delegaţi  dreptul   Dvs. de  participare  şi  de  vot  unei  persoane în  baza  procurii  autentificate  conform legislaţiei.

 

              Ordinea de zi:

 

1. Darea de seamă a consiliului societății și activitatea întreprinderii pe parcursul anului 2019.

2. Darea de seamă a organului executiv pentru anul 2019.

3. Aprobarea direcțiilor prioritare de dezvoltare a societății pe acțiuni pentru anii 2020-2022.

4. Darea de seamă a comisiei de cenzori pentru anul 2019.

5. Examinarea raportului financiar al SA”Metalferos” pe anul de gestiune 2019 și concluzia auditului asupra acestuia.

6. Repartizarea profitului net obținut în anul 2019 și aprobarea normativelor repartizării profitului net pentru anul 2020.

7. Cu privire la încetarea înainte de termen a împuternicirilor Consiliului societății, Comisiei de cenzori și a Comitetului de audit.

8. Cu privire la stabilirea cuantumului retribuției muncii membrilor Consiliului societății, Comisiei de cenzori și  a Reprezentantului statului.

9. Cu privire la alegerea membrilor Consiliului societății, Comisiei de cenzori și a Comitetului de Audit.

10. Confirmarea organizației de audit și stabilirea cuantumului retribuției serviciilor acesteia pe anul 2020.

 

           Cu materialele referitoare la ordinea de zi a adunării generale puteţi lua cunoştinţă în zilele de lucru, între orele 15-00 orele 17-00, începînd cu 08.06.2020 pînă la 17.06.2020, la sediul companiei din mun. Chișinău, str. Gh. Iablocikin 5/1.

 

          Lista acţionarilor cu drept de participare la adunarea  generală  este întocmită

     de registratorul independent « Depozitarul Central Unic al Valorilor Mobiliare»

      S.A. potrivit situaţiei din 11 mai a.2020.