2019-10-25

Rezultatele adunarii actionarilor

La data  de  21.10.2019 a avut loc Adunarea Generală extraordinară cu prezența acționarilor  S.A. «Metalferos»  pe adresa: mun.Chișinău, Zona  Industrială Vatra, str. Feroviarilor 1/3.

      La adunare au participat 24 acționari și reprezentanți ai acestora, cărora lе aparține 308 369  acțiuni, ce constituie 85,89 % din numărul  total de acțiuni, unde s-au luat următoarele decizii:

  1. S-a aprobat încetarea înainte de termen a împuternicirilor membrilor Consiliului Societății, Comisiei de Cenzori și Comitetului de audit;
  2. S-a aprobat rezultatele votului cumulativ in privința  alegerii membrilor Consiliului S.A. «Metalferos» în următoare componență: Anatolie Coguteac; Victor Parlicov; Aliona Gladcaia; Nicolina Cramarenco; Dina Roșca.

S-a aprobat   alegerea membrilor Comisiei de Cenzori S.A. «Metalferos» în următoarea componență: Diana Cazacu; Diana Stratulat; Vladislav Railean.

S-a aprobat cuantumul retribuției muncii   membrilor Consiliului Societății, Comisiei de Cenzori și Reprezentantului Statului  a  S.A. «Metalferos»;

            3.  S-a aprobat   alegerea membrilor Comitetului de audit S.A. «Metalferos» în  următoarea componență: Ion Gîlcă, Ana Vîrcolici, Mihaela Gordila.