2019-09-20

Adunare generala extraordinara

Stimaţi  Acţionari a  S.A. Metalferos.  Vă  aducem la cunoştinţă  că Consiliul Societăţii în baza procesului-verbal nr. 3 din 20.08.2019, a decis organizarea  Adunării  Generale  extraordinare  cu prezența  acţionarilor, care va avea loc la 21 octombrie a. 2019  la ora 14:00 pe  adresa: mun. Chişinău, Zona Industrială  Vatra, str. Feroviarilor 1/3.

               Începutul  înregistrării la ora 12:00. Sfîrşitul înregistrării la ora 13:45.

  Pentru a participa  la adunare de avut cu sine documentele  de identificare. În caz că nu puteţi participa personal  la adunare,  aveţi  posibilitatea  să  delegaţi  dreptul   Dvs.              de  participare  şi  de  vot  unei  persoane în  baza  procurii  autentificate  conform legislaţiei.

 

                 Ordinea de zi :

  1. Cu privire la încetarea înainte de termen a împuternicirilor membrilor Consiliului societății, Comisiei de cenzori și Comitetului de audit.       
  2. Cu privire la  alegerea membrilor Consiliului societății și ai  Comisiei de cenzori, stabilirea cuantumului retribuției muncii  acestora  și  a reprezentantului statului.
  3. Alegerea membrilor și președintelui comitetului de audit al SA„Metalferos.”          

De materialele  referitoare  la ordinea  de  zi  a adunării  generale extraordinare puteţi face  cunoştinţă  pe  adresa: or. Chişinău str. Gn. Iablocikin 5/1 in blocul administrativ  a S.A. «Metalferos», în zilile de lucru, începînd cu 10.10.2019 de la ora 15:00 pînă  la  ora 17:00, pînă pe data de 20.10.2019 ora 17-00.

Lista acţionarilor  cu drept  de participare la adunarea  generală extraordinare este întocmită  de registratorul  independent «Grupa Financiară» S.A. potrivit  situaţiei din 09 septembrie a.2019 .

 Consultaţii  tel: 022 508-907, 022 508-906