2019-05-27

Rezultatele adunarii actionarilor

         La data  de  21.05.2019 a avut loc Adunarea Generală ordinară anuală cu prezența acționarilor  S.A. «Metalferos»  pe adresa: mun.Chișinău, Zona  Industrială Vatra, str. Feroviarilor 1/3.

      La adunare au participat 34 acționari și reprezentanți ai acestora, cărora lе aparține 313 150  acțiuni, ce constituie 87,218 % din numărul  total de acțiuni, unde s-au luat următoarele decizii:

 

 1. A aproba darea de seamă a Consiliului Societăţii şi activitatea întreprinderii pe parcursul anului 2018;

 

 1. A aproba darea de seamă a Organului executiv;

 

 1. A aproba  direcţiile prioritare ale activităţii societăţii, business-planului pentru anii 2019-2021 și Codului de  Guvernanță Corporativă;

 

 1. A aproba darea de seamă a Comisiei de Cenzori pentru anul 2018;

 

 1. A aproba raportul financiar al SA”Metalferos” pe anul 2018 şi aproba concluzia auditului asupra acestuia;

 

 1. A aproba repartizarea profitului net obţinut în anul 2018 şi aprobarea normativelor repartizării profitului net pentru anul 2019:

 

               

           Pentru anul 2018

 • Investirea în vederea dezvoltării producției –43,5 %;
 • Plata dividendelor – 50 %;
 • Plata recompenselor pentru membrii consiliului, comisiei de cenzori și reprezentantul statului –1,5 %;
 • Alte scopuri prevăzute de legislație (premii organului executive, personalului de conducere și angajațlor, contribuții aferente plății recompenselor(CNAS și CNAM), etc.) - 5 %.

Total: 100 %

                Pentru anul 2019

 • Investirea în vederea dezvoltării producției – de la 40,00 %;
 • Plata dividendelor      – 50,00 %;
 • Plata recompenselor   pentru membrii consiliului, comisiei de cenzori, reprezentantul statului - 5 %;
 •  Alte scopuri prevăzute de legislație – 5,0 %.

Total: 100 %

 

 1. A aproba rezultatele votului cumulativ in privința  alegerii, pe termen de un an, a membrilor Consiliului S.A. «Metalferos» în următoare componență: Dermenji Vadim, Chilaru Natalia, Mamei Marian, Vulpe Vasile, Pricop Viorica;

 

 1. A aproba   alegerea, pe termen de doi ani, a  membrilor Comisiei de Cenzori S.A. «Metalferos» în următoarea componență: Mardari Sergiu, Cemertan Silvia, Țurcanu Ecaterina;

 

 1. A aproba Regulamentul comitetului de audit S.A. «Metalferos»;

 

 10.  A aproba   desemnarea, pe termen de trei ani, a  membrilor Comitetului de audit S.A. «Metalferos» în   următoarea componență: Gîlcă Ion – președintele comitetului de audit, Vîrcolici Ana, Gordila Mihaela;

 

            11. A decide cuantumul retribuției muncii   membrilor Consiliului

                 Societăţii, Comisiei de Cenzori, Reprezentantului Statului și Comitetului de

                 audit a S.A. «Metalferos»;

 

           12.  A confirma pentru anul 2019 organizația de audit S.A. «Audit- Concret»

                  și stabilirea cuantumului retribuției serviciilor acesteia pe anul 2019;

 

 1.   A aproba modificările în  Statutul Societății  S.A. « Metalferos».

 

 

               Director general

          S.A.  « Мetalferos »                                    Alexei   Țimbrovski