2020-05-07

Rapoarte pentru anul 2019

Prezintam urmatoarele rapoarte pentru anul 2019:

Bilantul Contabil, Note explicativeRaportul auditorului independentRaportul conduceriiRaportul anual al S.A. ,,Metalferos”.

Totodata prezentam Declaratiile рersоаnеlоr responsabile ale entitatii de intеrеs public: Director General, Director Financiar.