2020-06-25

Отчет об Акционерном собрании 2020

La data  de  18.06.2020 a avut loc Adunarea Generală ordinară anuală cu prezența acționarilor  S.A. «Metalferos»  pe adresa: mun.Chișinău, Zona  Industrială Vatra, str. Feroviarilor 1/3.

      La adunare au participat 28 acționari și reprezentanți ai acestora, care dе țin  293 086  acțiuni, ce constituie 81,63 % din numărul  total de acțiuni, unde sa decis:

 

 1.  De a aproba darea de seamă a Consiliului Societăţii şi activitatea întreprinderii pe parcursul anului 2019;

 

 1. De a aproba darea de seamă a Organului executiv;

 

 1. De a aproba  direcţiile prioritare ale activităţii societăţii, business-planului pentru anii 2020-2022;

 

 1. De a aproba darea de seamă a Comisiei de Cenzori pentru anul 2019;

 

 1. De a aproba raportul financiar al SA”Metalferos” pe anul 2019 şi

  concluzia auditului asupra acestuia;

 

 1. De a aproba repartizarea profitului net obţinut în anul 2019 şi aprobarea normativelor repartizării profitului net pentru anul 2020:

      

 

           Pentru anul 2019

 • Plata dividendelor – 50 %;
 • Investirea în dezvoltarea întreprinderii – 34 %;
 • Formarea capitalului de rezervă – 10 %;
 • Plata recompenselor către organelle de conducere ( organul executive, membrii consiliului societății,și ai comisiei de cenzori  –1,0 %;
 • Alte  scopuri, în corespundere cu legislația și cu statutul societății

 (Fondul de consum )                                                         - 5 %.

 

Total: 100 %

 

                Pentru anul 2020

 • Plata dividendelor – 50 %;
 • Investirea în dezvoltarea întreprinderii – 34 %;
 • Formarea capitalului de rezervă – 10 %;
 • Plata recompenselor către organelle de conducere ( organul executive, membrii consiliului societății,și ai comisiei de cenzori  –1,0 %;
 • Alte  scopuri, în corespundere cu legislaîia și cu statutul societății

 (Fondul de consum )                                                         - 5 %.

 

Total: 100 %

 

 1. A decis  încetarea înainte de termen a împuternucirilor  Consiliului  Societăţii, Comisiei de Cenzori,  și ale Comitetului de Audit;

 

 1. A stabilit  cuantumul retribuției muncii   membrilor Consiliului

                 Societăţii, Comisiei de Cenzori, Reprezentantului Statului a S.A. «Metalferos»;

 

 1. De a aproba rezultatele votului cumulativ in privința  alegerii membrilor Consiliului S.A. «Metalferos» în următoare componență: Șendilă Maria, Filimon  Oleg,  Bîrliba  Alina, Mamei Marian, Guneva Gabriela;

 

    De a aproba   alegerea membrilor Comisiei de Cenzori S.A. «Metalferos» în

                  următoarea componență: Stratulat Diana,Cazacu Diana, Cojuhari Viorica;

 

                De a aproba   alegerea membrilor Comitetului de audit S.A. «Metalferos» în

                  următoarea componență: Olișevschi Sergiu, Livia Jandîc, Gordila Mihaela;

 

            10.  De a confirma pentru anul 2020 organizația de audit S.A. «Sovirina-Audit»

                  și stabilirea cuantumului retribuției serviciilor acesteia pe anul 2020;