Scurt istoric al creării şi dezvoltării S.A. ”Metalferos”

  • Post category:Noutăți
  • Reading time:3 mins read

Scurt istoric al creării şi dezvoltării S.A. ”Metalferos”

“Metalferos” a fost înființat pe 9 aprilie 1951, prin reorganizarea a două întreprinderi de stat: ”Recmet” și ”Transmet” și este succesorul drepturilor patrimoniale și nepatrimoniale a întreprindelor nominalizate:

  • circa 4 ha de terenuri de pământ, unde este amplasată S.A. “Metalferos” – mun. Chișinău, zona Industrială Vatra, str. Feroviarilor 1/3 – 4;
  • 0,45 ha de terenuri de pământ, unde este amplasată administrația întreprinderii – Chișinău, str. Gh. Iablocikin 5/1.

Conform extrasului din Arhiva de Stat a RM (fond 3219 (1), ramura: asigurarea tehnico-materială, colectare şi comercializare) pe data de 9 aprilie 1951 în or. Chişinău a fost creată la nivel republican Direcţia Principală pentru achiziţionarea, prelucararea şi comercializarea deşeurilor de metale feroase „Glavvtorcermet” pe lângă Ministerul Metalelor Feroase a fostei URSS.

Funcţiile principale erau:

  • Colectarea şi transportarea deşeurilor de metale feroase.
  • Aprovizionarea cu deşeuri de metaşe feroase a întreprinderilor specializate.
  • Controlul calităţii, prelucrarea, selectarea, păstrarea şi folosirea deşeurilor de metale feroase la întreprinderile de producere a maşinilor şi utilajelor, a întreprinderilor de prelucrare a metalelor, a uzinelor metalurgice şi alte ramuri ale economiei naţionale.

În luna decembrie 1957 Direcţiei Principale pentru achiziţionarea, prelucararea şi comercializarea deşeurilor de metale feroase „Glavvtorcermet” i-au fost delegate şi funcţiile de colectare, prelucrare şi comercializare a deşeurilor de metale neferoase pe teritoriul fostei RSSM. Ca urmare, în luna ianuarie 1958 „Glavvtorcermet” devine „Moldvtormet” – Întreprindere republicană pentru achiziţionarea, prelucararea şi comercializarea deşeurilor de metale feroase şi neferoase pe lângă Planul de Stat a fostei RSSM.

În baza ordinului Ministerului Metalelor Feroase a fostei URSS nr.779 din 16.12.1988, „Moldvtormet” a fost lichidată şi reorganizată în Cooperativă republicană de producere „Metalferos”.

În baza Hotărârii Colegiului Consiliului Ministerului de Comerţ şi a Resurselor Materiale nr.16 din 19.02.1992, Cooperativa republicană de producere „Metalferos” devine Întrepridere de Stat de producere „Metalferos”.

Ulterior, în anul 1995 Întreprinderea de Stat „Metalferos” a fost reorganizată în Societate pe Acţiuni pentru achiziţionarea, prelucararea şi comercializarea deşeurilor de metale feroase şi neferoase (Registrul de Stat al persoanelor  juridice Nr.105044020 din 05.07.1995).

S.A.”Metalferos” este societate de tip deschis, tipul de proprietate mixt. Capitalul Social constituie: 3 590 420 lei, împarțit în 359 041 acțiuni ordinare nominative, cu valoare nominală de 10 lei fiecare.

Numărul acționarilor  este de 332, dintre care 2 persoane juridice și 330 persoane fizice:

  • Persoană juridică – Agentia Proprietatii Publice – 281 065 acţiuni – 78,282%.
  • Persoană juridică – „Fiduciar Invest” S.A. – 303 acţiuni – 0,084 %.
  • Persoane fizice – 77 674 acţiuni – 21,634 %.

© Copyright 2020 – www.metalferos.md – All right reserved