Întreprindere de colectare, prelucrare, comercializare și export a deșeurilor de metale feroase și neferoase
Prin prezenta, ,,Metalferos” SA, va informeaza ca la sedinta Consiliului societatii din 03.08.2022, documentata prin procesul-verbal nr.3 din 03.08.2022 a fost aprobata decizia de tinere a Adunarii generale extraordinare a actionarilor, pe data de 09 septembrie 2022, orele 14.00, pe adresa: mun. Chisinau, Zona Industriala Vatra, str. Feroviarilor 1/3, cu urmatoarea ordine de zi….
Detalii
SA “Metalferos” anunță pentru data de 09.08.2022, ora 10:00, adresa mun. Chișinău, zona industrială Vatra, str. Feroviarilor, 1/3, etajul 1, organizarea licitației „cu reducere” pentru comercializarea activului neutilizat în procesul tehnologic - automobil Mercedes V250 D
Mai mult
SA „Metalferos” anunță anularea procedurii de achiziție a serviciilor Proiectarea și implementarea Sistemului de Management Integrat în baza standardelor internaționale de certificare - calitate (ISO 9001:2015), de mediu (ISO 14001:2015), sănătate și securitatea în muncă (ISO 45001:2018), și sisteme de management anti-mită (ISO 37001:2016), cu domeniul: „Achiziționarea, prelucrarea și livrarea metalelor feroase și neferoase.”, pe motivul depășirii propunerii financiare (ofertei) depuse a valorii fondurilor alocate pentru îndeplinirea contractului de achiziție respectiv.
SA “Metalferos” anunță darea în locațiune a activului neutilizat în procesul tehnologic - edificiu cu nr. cadastral 0100518313, suprafața de 499,7 m.p., dintre care oficiu -321,8 m.p., suprafața auxiliară - I77,9 m.p., garaj (6 boxe), nr. cadastral 010051831305, suprafața - 146,8m/p, amplasate pe adresa m. Chișinău, sec. Buiucani, str. Ghenadie Iablocikin 5/1. Informații la tel. (022)509-159.
Societatea pe acțiuni SA „Metalferos”, angajează șoferi autocamion...
Mai mult
Raport adunare acționari S.A. ”Metaferos” - anul 2022
Mai mult
Comunicat informativ privind vînzarea activului neutilizat – automobil Mercedes V250 DSA “Metalferos” anunță pentru data de 13.06.2022, ora 10:00, adresa mun. Chișinău, Zona Industrială Vatra, str. Feroviarilor, 1/3, etajul 1, organizarea repetată a licitației „cu strigare” pentru comercializarea activului neutilizat în procesul tehnologic – automobil Mercedes V250 D, nr. de înmatriculare MOU 913, anul producerii 2015, parcurs 168 000 km...
Mai mult

S.A. ”Metalferos” - 70 de ani de experiență consolidată!

S.A. ”Metalferos” has two sections for processing ferrous and non-ferrous metals and a section for making work clothes.

secții