2020-06-25

Informatie despre plata dividendelor

Stimați  acționari   S.A. «Metalferos»  !

       Consiliului   Societății   pe  acțiuni  S.A. «Metalferos»  vă  comunică,

că   plata   dividendelor  pentru   anul  2019    va   avea   loc  începînd

 cu  data   de  27.07.2020.

 Valoarea  brută a dividendelor pe  1 acțiune  este  30  lei  2586 bani .

 

    Baza :

  Proces  Verbal a  Соnsiliului  S.A. «Metalferos» № 1 din  18.06.2020.