Despre noi

Istoria creării şi dezvoltării SA”Metalferos”

SA“Metalferos”, fostul “Vtorcermet” si “Vtorţvetmet” activează din 09 aprilie 1951, infiintata prin reorganizarea întreprindelor de stat,  “Recmet” si “Transmet” si este succesorul drepturilor patrimoniale  si nepatrimoniale  a întreprindelor nominalizate, inclusiv terenurile de pămînt din mun. Chisinău Zona Industrială Vatra, str. Feroviarilor 1/3 – 4,285 ha, unde este amplasată SA “Metalferos” cu sectoarele: “Recmet”, “Tvetmet”, “Recmet-auto”, “Intrans”, “Confectionare”, precum şi administratia întreprinderii Strada Gh. Iablocikin 5/1 – 0,45 ha.

Conform extrasului din Arhiva de Stat a RM (fond 3219 (1), ramura: asigurarea tehnico-materială, colectare şi comercializare) pe data de 9 aprilie 1951 în or.Chişinău a fost creată la nivel republican Direcţia Principală pentru achiziţionarea, prelucararea şi comercializarea deşeurilor de metale feroase „Glavvtorcermet” pe lîngă Ministerul Metalelor Feroase a fostei URSS.

Funcţiile principale fiind:

-  Colectarea şi transportarea deşeurilor de metale feroase

-  Aprovizionarea cu deşeuri de metaşe feroase a întreprinderilor specializate

- Controlul calităţii, prelucrării,selectării, păstrării şi folosirii deşeurilor de metale feroase la întreprinderile de producere a maşinelor şi utilajelor, întreprinderile de prelucrare a metalelor, uzinele metalurgice şi alte ramuri a economiei naţionale.

În luna decembrie 1957 Direcţiei Principale pentru achiziţionarea, prelucararea şi comercializarea deşeurilor de metale feroase „Glavvtorcermet” iau fost delegate şi funcţiile de colectare, prelucrare şi comercializare a deşeurilor de metale neferoase pe teriroriul fostei RSSM. Ca urmare în luna ianuarie 1958 „Glavvtorcermet” devine „Moldvtormet” – Întreprindere republicană pentru achiziţionarea, prelucararea şi comercializarea deşeurilor de metale feroase şi neferoase pe lîngă Planul de Stat a fostei RSSM.

În baza ordinului Ministerului Metalelor Feroase a fostei URSS nr.779 din 16.12.1988 „Moldvtormet” a fost lichidată şi reorganizată în Cooperativa republicană de producere „Metalferos”.

În baza Hotărîrii Colegiului Consiliului Ministerului de Comerţ şi a Resurselor Materiale nr.16 din 19.02.1992, Cooperativa republicană de producere „Metalferos” devine Întrepridere de Stat de producere „Metalferos”.

În anul 1995 Întreprinderea de Stat „Metalferos” a fost reorganizată în Societate pe Acţiuni pentru achiziţionarea, prelucararea şi comercializarea deşeurilor de metale feroase şi neferoase ( Registrul de Stat al persoanelor  juridice Nr.105044020 din 05.07.1995).

SA”Metalferos” este societate de tip deschis, tipul de proprietate mixt.

Capitalul Social constituie:3 590 420 lei, împartit în – 359 041 actiuni ordinare nominative, cu valoare nominala de 10 lei fiecare.

Numarul actionarilor - 332, inclusiv persoane juridice - 2, persoane fizice -330.

Persoane juridice – Agentia Proprietatii Publice 281 065 acţiuni – 78,282%,BV„Fiduciar Invest” SA 303 acţiuni – 0,084 %. Persoane fizice 77 674 acţiuni – 21,634 %.