2019-07-23

Decizie

In conformitate cu ordinul 73-P din 15 iulie 2019, Dl Mirza Grigori, vicedirector, se numeste in functie de director general interimar, incepind cu data de 16 iulie 2019, pina la numirea in functie a directorului general. 

Temei: Procesul-Verbal nr.2 din 11.07.2019 al sedintei extraordinare a consiliului de administrare.