Decizia de tinere a Adunarii generale extraordinare a actionarilor

  • Post category:Anunțuri
  • Reading time:1 mins read

Prin prezenta, ,,Metalferos” SA, va informeaza ca la sedinta Consiliului societatii din 03.08.2022, documentata prin procesul-verbal nr.3 din 03.08.2022 a fost aprobata decizia de tinere a Adunarii generale extraordinare a actionarilor, pe data de 09 septembrie 2022, orele 14.00, pe adresa: mun. Chisinau, Zona Industriala Vatra, str. Feroviarilor 1/3, cu urmatoarea ordine de zi….

Mai mult