2019-11-25

Concurs pentru ocuparea funcției de director general

Consiliul S.A. ,,Metalferos”, desfășoară concursul, în corespundere cu prevederile Legii nr. 1134/1997 privind societățile pe acțiuniStatutului societății și  Regulamentul de organizare și desfășurare a concursului pentru ocuparea funcției vacante de Director general al S.A. „Metalferos”, aprobat prin decizia Consiliului societății, cu nr. 1  din 28.10.2019, și altor acte normative.

Regulamentul poate fi accesat la următoarele pagini web: https://app.gov.md/ și http://www.metalferos.md/

Până la termenul limită de depunere a documentelor pentru participare la concurs - 14 noiembrie 2019 ora 14:00, au fost depuse 5 dosare.

         După evaluarea de către Consiliul societății a actelor prezentate pentru participare la concurs, la etapa de preselecție:

·        Numărul dosarelor eliminate -  1 (un) dosar:

·        Numărul dosarelor  admise pentru participare la concurs  de către consiliul societății – 4 (patru) dosare, și anume a candidaților:

  1. Sergiu Dascal
  1. Arcadie Vicol
  1. Eugeniu Andronic
  1. Igor Cujba

 

Informația privind desfășurarea etapei a doua a concursului, va fi plasată pe paginile oficiale a Agenției Proprietății Publice, https://app.gov.md/ și a S.A. „Metalferos”, http://www.metalferos.md/Persoanele promovate în etapa a doua vor fi informate personal la adresa electronică personală.