2019-12-10

Anunt

privind desfășurarea etapei a doua a concursului pentru ocuparea funcției vacante de director general al Societății pe acțiuni „Metalferos”

Consiliul Societății pe acțiuni ”Metalferos”, în conformitate cu :

 

  • Legea 1134-XIII din 02.04.1997  privind societățile pe acțiuni
  • Legea 121-XVI din 04.05.2007 privind administrarea și deetatizarea proprietății publice
  • Statutul Societății pe acțiuni ”Metalferos”
  • Regulamentul privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcției vacante de Director general al Societății pe acțiuni ”Metalferos” (în continuare-Concurs), aprobat prin procesul-verbal al Consiliului societății nr. 1 din 28.10.2019, Informează, că la 16.12.2019, ora 11.00, la adresa: mun. Chișinău, Piața Marii Adunări Naționale, nr.1, Casa Guvernului, bir. 357, intrarea din str. Mitropolit Bănulescu-Bodoni, va fi desfășurată etapa a doua a Concursului, ”Interviul”.  Pentru participare la Interviu, sunt invitați următorii candidați:

1.     Sergiu Dascal

2.     Eugeniu Andronic

3.     Igor Cujba

Consiliul menționează că, alte două dosare depuse pentru participare la Concurs, nu au întrunit condițiile pentru a fi promovate în etapa a doua a Concursului.

Informațiile privind desfășurarea și rezultatul Concursului, în continuare, vor fi plasate pe paginile oficiale ale S.A. „Metalferos” și Agenției Proprietății Publice: http://www.metalferos.md/ și https://app.gov.md/ .

 

Consiliul Societății pe acțiuni ,,Metalferos”

 

10.12.2019