Comunicat informativ privind achiziția serviciilor de Proiectarea și implementarea Sistemului de Management Integrat

Comunicat informativ privind achiziția serviciilor de Proiectarea și implementarea Sistemului de Management Integrat

SA „Metalferos” anunță organizarea procedurii de achiziție a serviciilor Proiectarea și implementarea Sistemului de Management Integrat în baza standardelor internaționale de certificare – calitate (ISO 9001:2015), de mediu (ISO 14001:2015), sănătate și securitatea în muncă (ISO 45001:2018), și sisteme de management anti-mită (ISO 37001:2016), cu domeniul: „Achiziționarea, prelucrarea și livrarea metalelor feroase și neferoase.”, după cum urmează conform Caietului de Sarcini:

 1. Oferta comercială trebuie să fie depusă în plic sigilat la adresa întreprinderii: SA „Metalferos”, zona industrială Vatra, str. Feroviarilor, 1/3, mun. Chișinău, MD-2055, Moldova, etajul 2, anticameră; tel: (+373) 022 509 159 , pînă la 6 iunie 2022, ora 16:00 (ora locală). Operatorii economici, pe propria răspundere, pot să prezinte oferta prin e-mail: info@metalferos.md.
 2. Plicul trebuie să fie netransparent, sigilat şi marcat cu adresa operatorului economic şi a autorităţii contractante, cu înscrisul denumirii procedurii de achiziție.
 3. În oferta va fi specificată valoarea serviciilor.
 4. Oferta financiară va fi prezentată în valuta națională (lei moldovenești MDL, fără TVA).
 5. Cerinţe pentru participanţi şi Documentaţia obligatorie la prezentarea ofertei:
 • extras din registrul de stat al persoanelor juridice;
 • copia licenței de activitate;
 • oferta;
 • informația generală despre ofertant;
 • alte cerințe conform caietului de sarcini;
 • rechizitele bancare;
 • Valabilitatea ofertei: 30 zile de la depunerea ofertei la sediul Beneficiarului;
 • Condiții de calificare la concursul de achiziție: în cazul neprezentării unuia din documentele de calificare obligatorii, operatorii economici vor fi descalificați, fără posibilitatea de a prezenta careva documente după termen. Pe lângă cele expuse anterior, la concursul privind achiziția serviciilor Proiectarea și implementarea Sistemului de Management Integrat, se vor califica ofertele care întrunesc cerințele pct. 6 „Cerinţe faţa de ofertanţi” a Caietului de sarcini;
 • Condițiile de achitare: achitarea se va efectua în lei MDL, prin virament în decurs de pînă la 30 zile calendaristice, din momentul semnării facturii fiscale şi documentelor confirmative de executare a contractului;
 • Criteriul de evaluare: cel mai bun raport între cerințele înaintate conform caietului de sarcini – preț (fără TVA);
 • Prețurile stabilite de ofertanți, vor fi fixe pe toată durata contractului;
 • Oferta și documentele de calificare solicitate vor fi întocmite clar, fără corectări, cu număr și dată de ieșire, cu semnătura persoanei responsabile.
 1. Ofertele depuse vor fi deschise pe data de 7 iunie 2022, ora 11, la adresa întreprinderii: SA „Metalferos”, zona industrială Vatra, str. Feroviarilor, 1/3, mun. Chișinău, MD-2055, Moldova, etajul I, sala de conferință, fiind invitați toți ofertanții.

Caietul de Sarcini il gasiti aici.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *