2019-05-22

Aviz de informare

„AVIZ DE INFORMARE

În atenţia acţionarilor SA „Metalferos”

SA „Metalferos” Vă aduce la cunoştinţă că în perioada 16.10-15.12.2019 va avea loc transmiterea registrului acţionarilor societăţii de la Societatea de registru „Grupa Financiară” SA către Depozitarul central unic al valorilor mobiliare. Astfel, fiecare acţionar are dreptul, în condiţiile legii, de a verifica până la iniţierea procedurii de transmitere în cauză corectitudinea datelor aferente acţiunilor deţinute înscrise la Societatea de registru.

În cazul în care aţi depistat careva neconcordanţe referitor la cantitatea de valori mobiliare şi/sau deţinătorul acestora, vă rugăm să vă adresaţi la Societatea de registru sau emitent.

 

Contacte:

Pentru Societatea de registru „Grupa Financiară”SA, MD-2001, mun. Chișinău, str. Ismail, 88/1, tel. 022-27-18-45,022-27-37-13 .

Pentru Emitent „Metalferos”SA, mun. Chișinău, str. Gh. Iablocikin 5/1, tel. 022-50-89-07.”