2019-12-17

Anunt privind rezultatele Concursului pentru ocuparea funcției vacante de Director general al S.A. „Metalferos”

Consiliul Societății pe acțiuni „Metalferos”, în corespundere cu prevederile:

  • Legii nr. 1134/1997, privind societățile pe acțiuni,
  • Legii nr.121/2007, privind administrarea și deetatizarea proprietății publice.
  • Statutului Societății pe acțiuni „Metalferos”,
  • Regulamentului de organizare și desfășurare a concursului pentru ocuparea funcției vacante de Director general al S.A. „Metalferos”, aprobat prin decizia Consiliului societății, nr. 1  din 28.10.2019,

aduce la cunoștința persoanelor interesate, că în urma Concursului, candidatura dlui Igor Cujba a fost selectată ca câștigătoare, acumulând cel mai mare punctaj.

       Consiliul de administrație ține să aducă mulțumiri fiecărui participant la concurs, apreciind proiectele prezentate de dezvoltare a S.A.„Metalferos”, ca fiind interesante, optime și unice.