2019-04-19

Акционерное собрание

Stimaţi  Acţionari a  S.A. Metalferos.  Vă  aducem la cunoştinţă  că Consiliul Societăţii în baza procesului-verbal nr. 9 din 26.03.2019, a decis organizarea  Adunării  Generale  ordinare anuale cu prezenţa  acţionarilor, care va avea loc la 21 mai a. 2019  la ora 14:00 pe  adresa: mun. Chişinău, Zona Industrială  Vatra, str. Feroviarilor 1/3.

Începutul  înregistrării la ora 12:00. Sfîrşitul înregistrării la ora 13:45.

Pentru a participa  la adunare de avut cu sine documentele  de identificare. În caz că nu puteţi participa personal  la adunare,  aveţi  posibilitatea  să  delegaţi  dreptul   Dvs. de  participare  şi  de  vot  unei  persoane în  baza  procurii  autentificate  conform legislaţiei.

                        Ordinea de zi :

 1.  Darea de seamă a consiliului societăţii şi activitatea întreprinderii pe parcursul anului 2018.
 2. Darea de seamă a organului executiv pentru anul 2018.
 3. Aprobarea direcţiilor prioritare ale activităţii societăţii şi a business planului pentru   anii 2019-2021.
 4. Darea de seamă a comisiei de cenzori pentru anul 2018.
 5.  Examinarea raportului financiar al SA”Metalferos” pe anul de gestiune 2018 şi concluzia auditului asupra acestuia.
 6.  Repartizarea profitului net obţinut în anul 2018. Aprobarea normativelor repartizării profitului net pentru anul 2019.
 7.  Alegerea membrilor consiliului SA”Metalferos”.
 8.  Alegearea membrilor comisiei de cenzori SA„Metalferos”.
 9. Aprobarea regulamentului comitetului de audit SA„Metalferos”.
 10. Desemnarea membrilor comitetului de audit SA„Metalferos”, și alegerea președintelui comitetului de audit SA„Metalferos”.
 11. Stabilirea cuantumului retribuirii muncii membrilor consiliului, comisiei de cenzori,   reprezentantului statului  și comitetului de audit a SA”Metalferos”.
 12. Confirmarea organizației de audit şi stabilirea cuantumului retribuției serviciilor acesteia pe anul 2019.
 13. Aprobarea modificărilor în Statutul Societății SA„Metalferos”. 

De materialele  referitoare  la ordinea  de  zi  a adunării  generale  puteţi face  cunoştinţă  pe  adresa: or. Chişinău str. Gn. Iablocikin 5/1 in blocul administrativ  a S.A. «Metalferos», în zilile de lucru, începînd cu 11.05.2019 de la ora 15:00 pînă  la  ora 17:00, pînă pe data de 20.05.2019 ora 17-00.

Lista acţionarilor  cu drept  de participare la adunarea  generală  este întocmită  de registratorul  independent «Grupa Financiară» S.A. potrivit  situaţiei din 05 aprilie a.2019.

 Consultaţii  tel: 508-907, 508-906