Licitatie repetata „cu strigare” pentru edificiu

  • Reading time:3 mins read

SA “Metalferos” anunță organizarea repetată a licitației „cu strigare” privind darea în locațiune a activelor neutilizate în procesul tehnologic, după cum urmează : Lotul I - edificiu cu nr. cadastral 0100518313, cu suprafața de 548,7 m.p., dintre care: suprafața administrativă (oficiu) - 337,4 m.p., suprafața auxiliară - 211,3 m. p., garaj (șase boxe) cu nr. cadastral 010051831305 cu suprafața – 110,9 m.p., teren amenajat cu suprafața de 482 m.p.,…

Licitatie repetata „cu strigare” pentru automobil

  • Reading time:2 mins read

SA “Metalferos” anunță pentru data de 11.06.2024, ora 11:00, adresa mun. Chișinău, zona industrială Vatra, str. Feroviarilor, 1/3, etajul 1, organizarea repetată a licitației „cu strigare” pentru comercializarea activului neutilizat în procesul tehnologic - automobil Mitsubishi Outlander, a/p 2007, nr. de înmatriculare NHY 106, la prețul inițial de 73 800 MDL. Suma acontului constituie 10% din preţul inițial de vânzare a bunului. Taxa de participare: pentru persoanele fizice - 600…

Achiziționarea unei Prese de balotat deșeuri de ambalaj

  • Reading time:1 mins read

SA „Metalferos” anunță achiziționarea unei Prese de balotat deșeuri de ambalaj (conform Caietului de sarcini). Persoanele interesate pot expedia ofertele de preț pînă pe data de 17.05.2024, inclusiv, pe adresa: info@metalferos.md. Relații la tel: 068 430 003  Caietul de sarcini

În atenția acționarilor SA „Metalferos”

  • Reading time:3 mins read

AVIZ Privind convocarea adunării generale ordinare anuale a acționarilor SA „Metalferos” Vă aducem la cunoștință că, în conformitate cu prevederile art.48-53 al legii nr.1134/1997 privind societățile pe acțiuni, în temeiul deciziei Consiliului societății din  30 aprilie 2024, documentată prin procesul-verbal nr.9 din 30.04.2024 a fost aprobată decizia de ținere a Adunării generale ordinare anuale a acționarilor, pe data de 07 iunie 2024, orele 14:00, cu prezenta acționarilor, pe adresa:…

Invitație la concursul privind achiziționarea serviciilor de audit

  • Reading time:1 mins read

S.A. ,,Metalferos” invită societățile de audit pentru а participa la concursul privind achiziționarea serviciilor de audit. Tipul serviciilor: servicii de audit (SIRF) pentru anul 2024. Termenul limita de prezentare а ofertelor este 14 mai 2024 ora 16:00, la sediul S.A. ,,Metalferos”, mun. Chișinău, Zona Industriala Vatra, str. Feroviarilor 1/3. Oferta va fi prezentată în plic sigilat. Aici puteti gasi Caietul de sarcini. Pentru informații suplimentare: Șandrean Natalia, tel. 022-509-172,…

SA “Metalferos” anunță organizarea repetată a licitației „cu strigare” pentru comercializarea automobilului Mitsubishi Outlander

  • Reading time:2 mins read

SA “Metalferos” anunță pentru data de 25.04.2024, ora 11:00, adresa mun. Chișinău, zona industrială Vatra, str. Feroviarilor, 1/3, etajul 1, organizarea repetată a licitației „cu strigare” pentru comercializarea activului neutilizat în procesul tehnologic - automobil Mitsubishi Outlander, a/p 2007, nr. de înmatriculare NHY 106, la prețul inițial de 73 800 MDL. Suma acontului constituie 10% din preţul inițial de vânzare a bunului. Taxa de participare: pentru persoanele fizice - 600…

SA “Metalferos” anunță organizarea repetată a licitației „cu strigare” privind darea în locațiune a activelor neutilizate în procesul tehnologic!

  • Reading time:3 mins read

SA “Metalferos” anunță organizarea repetată a licitației „cu strigare” privind darea în locațiune a activelor neutilizate în procesul tehnologic, după cum urmează : Lotul I - edificiu cu nr. cadastral 0100518313, cu suprafața de 548,7 m.p., dintre care: suprafața administrativă (oficiu) - 337,4 m.p., suprafața auxiliară - 211,3 m. p., garaj (șase boxe) cu nr. cadastral 010051831305 cu suprafața – 110,9 m.p., teren amenajat cu suprafața de 482 m.p.,…

SA “Metalferos” anunță organizarea licitației „cu strigare”!

  • Reading time:3 mins read

SA “Metalferos” anunță organizarea licitației „cu strigare” privind darea în locațiune a activelor neutilizate în procesul tehnologic, după cum urmează : Lotul I - edificiu cu nr. cadastral 0100518313, cu suprafața de 548,7 m.p., dintre care: suprafața administrativă (oficiu) - 337,4 m.p., suprafața auxiliară - 211,3 m. p., garaj (șase boxe) cu nr. cadastral 010051831305 cu suprafața – 110,9 m.p., teren amenajat cu suprafața de 482 m.p., amplasate pe…

Prelungirea termenului de depunere a cererilor pentru participarea la licitația „cu strigare”

  • Reading time:2 mins read

SA “Metalferos” anunță prelungirea termenului de depunere a cererilor pentru participarea la licitația „cu strigare” privind comercializarea activelor neutilizate în procesul tehnologic, anume pentru lotul nr.3 - automobil Mitsubishi Outlander, a/p 2007, nr. de înmatriculare NHY 106, la prețul inițial de 73 800 MDL. Cererile de participare se depun pînă la data de 22.02.2024, ora 15:00, la sediul SA „Metalferos”, mun. Chișinău, zona industrială Vatra, str. Feroviarilor, 1/3, etajul 2,…

Invitație de participare la achiziția serviciilor de asigurare obligatorie pentru autovehicule

  • Reading time:3 mins read

SA „Metalferos” invită operatorii economici interesați, să participe la procedura de achiziție a serviciilor de asigurare obligatorie pentru autovehicule, după cum urmează: Oferta comercială trebuie să fie prezentată şi depusă în plic sigilat la adresa întreprinderii: SA „Metalferos”, zona industrială Vatra, str. Feroviarilor, 1/3, mun. Chișinău, MD-2055, Moldova, etajul 2, anticameră; tel: (+373) 022 509 159 , până la 7 februarie 2024, ora 16:00 (ora locală). Operatorii economici, pe propria…

Sfârșit

Nu mai sunt noutăți